wz
Mateřská škola, Dasný - netkatalog.czMateřské školy - netkatalog.cz

Mateřká škola Dasný

Ředitelkou v mateřské škole Dasný je paní Daniela Krausová, učitelkou paní Alena Scherlingová a provozní pracovnicí paní Božena Plášilová. Kapacita mateřské školy je 22 předškolních dětí ve věku od 3 do 6 let.

Součástí mateřské školy je školní jídelna - výdejna. Obědy dovážíme ze školní jídelny v Českých Budějovicích Máj I.

Mateřská škola v obci Dasný je heterogenní jednotřídní mateřská škola. Původně byla budova mateřské školy Obecnou školou Dasenskou, která byla postavena v roce 1887. Mateřská škola se nachází ve středu obce, která leží severozápadně od Českých Budějovic. Obec je charakteristická rodinnými domky s velkými zahradami a hospodářskými staveními, celá je obklopena loukami, poli, lesem a rybníky. Kolem mateřské školy je prostorná zahrada, ve které je mnoho herních prvků pro děti.

Vzhledem k tomu, že se naše mateřská škola nachází na vsi a v jejím okolí je příroda, proto i náš výchovně vzdělávací program „Hrajeme si celý rok“ je zaměřený na poznávání přírody, k ochraně životního prostředí a také k posilování vzájemných mezilidských a přátelských vztahů založených na základě vzájemné důvěry, empatie, respektu a spolupráce. Celý rok společně s dětmi slavíme výjimečné dny, svátky, organizujeme výlety za kulturou a poznáním. Upřednostňujeme při vzdělávání rozvíjení smyslového vnímání, tvůrčího myšlení, fantazie a experimentování s využitím individuality dítěte a prožitkového učení. Snažíme se o propojení vnitřního světa MŠ s rodinným prostředím, s ohledem na individuální potřeby každého dítěte, na jeho zájmy, zkušenosti, schopnosti, nadání i na celkový rozvoj jeho osobnosti. Filozofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatně a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy.

Vytvořeno roku: 2014
Aktualizováno: 11. 2. 2015
email: da.krausova@seznam.cz